Zoznam klubov všetkých športových odvetví, ktoré sú členmi Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania

Zoznam klubov ZSKK v informačnom systéme športu

Členovia ZSKK fyzické osoby:

1. športovci: Pozri

2. tréneri: Pozri

3. funkcionári: Pozri

4. rozhodcovia: Pozri

Reprezentácia pre rok 2023:

Inline alpin:

Keselá Lenka ISŠ
Lipták Šimon ISŠ
Delinčák Ján ISŠ
Janáček Artur ISŠ
Nogová Ema ISŠ

Talentovaná mládež pre rok 2023:

Inline alpin:

Lipták Šimom ISŠ
Delinčák Jám ISŠ
Janáček Artur ISŠ
Nogová Ema ISŠ
Srnánek Tomáš ISŠ
Schvarc Martin ISŠ
Schvarc Filip ISŠ