Štefan Pjontek – predseda zväzu, email: predseda@slovakskate.sk

Ľuboš Karšay – predseda sekcie inline hokej, email: lubos.karsay@gmail.com

Vojtech Keselý – predseda sekcie inline alpin, email: kesely.team@gmail.com

Marián Miškovič – predseda sekcie inline speed, e-mail: info@luigino.sk

Juraj Tury – predseda sekcie skejtbord, e-mail: juraj.tury1@gmail.com

Lenka Keselá – zástupca športovcov, e-mail: lenka.kesela@gmail.com

 

Funkčné obdobie predsedníctva končí 25.4.2027.

Podľa Stanov ZSKK čl.15, ods.3 členovia predsedníctva sú:

a. predseda zväzu,

b. predsedovia jednotlivých sekcii športového odvetvia,

c. dvaja členovia, ktorým úlohu stanoví predsedníctvo,

d. zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 50 športovcov.

 

Pozvánka na predsedníctvo 13.1.2024:

Pozvánka predsedníctvo 20240113

Zápisnica predsedníctvo z dňa 13.1.2024:

Zápisnica predsedníctvo ZSKK 20240113 s prílohou

Pozvánka na predsedníctvo 13.1.2024:

Pozvánka predsedníctvo 11.11. 2023

Zápisnica predsedníctvo z dňa 11.11.2023:

Zápisnica predsedníctvo 11.11.2023 web (1)

Zápisnica predsedníctvo z dňa 25.2.2023:

Zápisnica predsedníctvo 20230225 25.2.